#RFID

Tryck HÄR för att se SvD`s Indoktrinerings propaganda!

Länk om det inte funkar.
http://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?startTime=0&autoplay=1&pi=0945b924-ed2c-465d-9855-3f400381f5ea&id=f72c47dd-717d-4da0-9194-7894f3216ac0

Nyhets sidan : http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chip-i-handen-oppnar-dorren_4295205.svd
Twitter : https://twitter.com/SvD/status/561474393562701824

(SWE)
De enda detta är ÄR vägen till TOTALKONTROLL.

STOPPA DET HÄR : https://www.facebook.com/NejTillRFID

Inga hällso risker säger han..? Villket underlag bygger han de uttalandet på?
http://www.dailytech.com/RFID+Chips+Linked+to+FastGrowing+Cancer/article8796.htm

Kopiera…Klona?!… de e väll att hacka när teknologi är inblandat?
http://www.rense.com/general69/vfid.htm <— Dessutom är det hackat.

Nej till kontantlöst samhälle.

Fråga till samtliga PARTIER i regeringen.
Hur ser ni på saken? Ni har varit för tysta.

Detta är ett allvarligt hot mot människans integritet.

#ExpectUs

Twitter :     https://twitter.com/AnonSwedenOPS
Facebook : https://www.facebook.com/AnonymousOPSSweden
Resistance site : https://www.facebook.com/NejTillRFID

——————————————————————————-

(ENG)

Tryck HÄR för att se SvD`s Indoktrinerings propaganda! <—— VIDEO!

Link if it dosent work.
http://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?startTime=0&autoplay=1&pi=0945b924-ed2c-465d-9855-3f400381f5ea&id=f72c47dd-717d-4da0-9194-7894f3216ac0

Media Site Link : http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chip-i-handen-oppnar-dorren_4295205.svd

The only thing this is IS the Road to total control.

No hearth risks he says ..? What Basis he builds the statement on?
http://www.dailytech.com/RFID+Chips+Linked+to+FastGrowing+Cancer/article8796.htm

Copy & Clone ... ? ! ... Isnt that hacking when Technology is involved ?
http://www.rense.com/general69/vfid.htm <--- addition Web It is hacked .

No to the cashless society .
Question To all parties in the government of sweden. How do you se this? You 've been too quiet for to loong. This is a serious threat to human Integrity . #ExpectUs