image

image

Välförtjänta kommentarer på FB.
Desserved Comments from Users on FB.
image

image

image

Hur kommer det sig att #AnonSweden låter denna information passera?
Inte bara att ni gick ut och backade #CharlieHebdo OFFICIELLT,, Med propaganda videon om att att jaga ner ISIS & AQ Jihadister när vi inte står bakom Religiösa krig eller privata vendettor..

Sen försöka smutsa ner en av sveriges TOP artister “Dani M Monserat”

Min fråga till er.
Vems sida är NI igentligen på?
Kontrollerad under påverkan av andra?

P.s. Detta var lågt & Dina Blockeringar längre.

——————————-

(ENG)
How come #Anonsweden let out information as this?
Not only are you supporting #CharlieHebdo OFFICIALY,,with propaganda video of hunting Down Jihadists in ISIS & AQ.
When WE do not support Religious war or any other Personal Vendetta.
Then trying to smear one of swedens TOP artist names “Dani M Monserat

My question to you.
Whos side are they realy on?
Controlled under influense of others?

P.s. This was low & Your Blocks Lower.