Anonymous Sweden OPS
Amin Ghrissi

Tog Deltävling 4 i ( Café Opera #DjChallenge 2015)
Nu är det dags för final på Söndag!

Så vi vill samla så många #Anonymous aktivister från Stockholm som möjligt att delta Denna kväll!
Med Anonymous #aktivister menar jag ER alla som Ser verkligheten för vad den är.. Som kämpar dagligen för en bättre värld för alla!

Denna natt ska bli en Natt som #Sverige sent glömmer!
Låt oss tillsammans infektera de största uteställena i stockholmsstad hjärtan av #Stockholm´s uteliv ännu en gång!

Vi samlas vid förfesten på The Office Stureplan som vid senaste tillfället kl 20.00 fram till ca. kl 23.30 Då vi går därifrån tillsammans som en MARCH fram till #CafeOpera För att stötta våran Broder #AminGhrissi som spridit sanningen i stockholms uteliv i över 2år och nu nått höjder som “VI” valt att andvända på ett Uppväckanda sätt.

11400996_1656437954568072_253168441801957163_n

Eventet kommer att #LIVESTREAM`as på
https://bambuser.com/node/4715227

Mera event #Info på.
https://www.facebook.com/events/1641063649488982/

Lets Wake zum #Sheeple Up!
#ExpectUs

https://anonopssweden.wordpress.com/
https://twitter.com/AnonSwedenOPS
https://www.facebook.com/AnonymousOPSSweden/

  

Anonymous Sweden OPS
Amine Ghrissi

Took Heat 4 in (Café Opera #DjChallenge 2015)
Now is the time for the final on Sunday! 6/12-2015

So we want to collect as many #Anonymous activists from Stockholm as possible to attend this evening!
By Anonymous #aktivist I mean you all of you who see reality for what it is .. And does does the daily struggle for a better world for everyone!

This night will be a night that #sweden soon will forget!
Let's infect the heart of the biggest outlife places in stockholm #hearts of Stockholm nightlife yet again!

We gather at the pre-party at The Office, "Stureplan" Same as last time at 20:00 until ~ 23:30 then we go from there together as a March until #CafeOpera To support our Brother #AminGhrissi who spread the truth in Stockholm nightlife for over 2 years and reached heights that "we" have chosen to use in an Awakening way.

The event will be # LIVESTREAMed on
https://bambuser.com/node/4715227

More events #Info on.
https://www.facebook.com/events/1641063649488982/

Lets make sum #Sheeple Wake Up!
#ExpectUs


https://anonopssweden.wordpress.com/
https://twitter.com/AnonSwedenOPS
https://www.facebook.com/AnonymousOPSSweden/